Złożone operacje kręgosłupa

CCV w Montpellier jest referencyjnym ośrodkiem zajmującym się leczeniem złożonych zwyrodnień kręgosłupa: deformacji, guzów, następstw urazów i nieudanych operacji

Specjalistyczny zespół chirurgiczny

Wybór najlepszej strategii wymaga technicznego opanowania różnych podejść do kręgosłupa, przez okolicę grzbietową, ale także przez brzuch lub klatkę piersiową.
Te alternatywne, często uzupełniające się podejścia zostały wypracowane w naturalny sposób w CCV dzięki doświadczeniu w chirurgii wymiany dysków.

Odpowiednie zaplecze techniczne

Leczenie złożonych zwyrodnień wymaga kompleksowej opieki nad pacjentem. Bezpieczeństwo to zapewnia obecność w placówce oddziału reanimacji chirurgicznej, intensywnej terapii kardiologicznej oraz wszystkich specjalizacji medycznych.

 • Reanimacja chirurgiczna
 • Intensywna terapia kardiologiczna
 • Wszystkie specjalizacje medyczne
 • Dwa rezonanse magnetyczne
 • Trzy tomografy komputerowe

Opatentowana procedura chirurgiczna: Metoda tomografii przedimplantacyjnej

Ośrodek CCV Montpellier stworzył unikalny proces współpracy radiologa i chirurga w celu sterowania umieszczaniem implantów, który jest bardzo skuteczny w skomplikowanych, powtórnych operacjach.

Metoda ta ma 3 cele:

 • Bezpieczna droga wprowadzania śrub
 • Zachowanie mięśni pleców
 • Enhanced Recovery After Surgery (krótka rekonwalescencja)
 1. Bezpieczne wszczepienie implantu przez radiologa

Zabieg rozpoczyna się od umieszczenia pinów pod kontrolą tomografii komputerowej w celu optymalizacji trajektorii implantów. Dokładność tomografii pozwala radiologowi na systematyczne utrzymywanie bezpiecznej odległości od rdzenia kręgowego, nawet w przypadku najcięższych deformacji.

 1. Przezmięśniowe prowadzenie śrub i prętów przez chirurga

Znaczniki służą jako prowadnica przez mięśnie, w celu umieszczenia specjalnie opracowanych śrub. W miarę możliwości mięśnie przykręgowe nie są przecinane jak w przypadku tradycyjnej operacji.

Jakie badanie(a) należy wykonać przed konsultacją?*

 • RTG kręgosłupa w całości z przodu i z profilu

 • Tomograf obszaru objętego chorobą

 • Rezonans magnetyczny obszaru objętego chorobą

 • Wszystkie poprzednie badania i dokumenty, w przypadku wcześniejszych zabiegów

* Badania niezbędne do analizy Twojego przypadku w CCV Montpellier

Enhanced Recovery After Surgery

Nawet w przypadku skomplikowanych zabiegów chirurgicznych cele CCV pozostają niezmienne: koordynacja wszystkich pracowników (chirurg, anestezjolog, fizjoterapeuta, pielęgniarka) przed, w trakcie i po operacji, aby skupić się na pacjencie i zadbać o jego jak najszybszy powrót do zdrowia.

Pełna ocena problemów z kręgosłupem

Pacjenci ze złożonymi zwyrodnieniami mogą skorzystać z wyposażenia ośrodka i poszczególnych specjalizacji zespołu CCV Montpellier, aby uzyskać pełną ocenę diagnostyczną choroby. Następnie omawiane są różne możliwości leczenia.